8 อาการผิดปกติระหว่างนอน ที่ควรตรวจ Sleep Test

สะดุ้งตื่นกลางดึก ตอนเช้าตื่นมาไม่สดใส รู้สึกอ่อนเพลียหลังตื่นนอน หรือนั่งทำงานแล้วแอบหลับบ่อยๆ อาการเหล่านี้อาจกำลังส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติในการนอนหลับของคุณอยู่ การตรวจ Sleep Test จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลประสิทธิภาพการนอน และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีตามมา

Sleep Test คืออะไร?
นพ.ชยานุชิต ชยางศุ แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา ศูนย์โรคระบบสมอง โรงพยาบาลนวเวช ระบุว่า Sleep test คือ การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับด้วยเครื่อง Sleep Test
การตรวจนี้จะทำให้ทราบว่าตัวเรามีอาการความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการนอนหรือไม่ เช่น

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนกัดฟัน นอนละเมอ ภาวะชักขณะหลับ แขนขากระตุก
รวมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เพื่อวินิจฉัยวางแผนและติดตามการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ใครที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test
ในเบื้องต้นให้ลองสังเกตตัวเราเอง หรือให้คนที่อยู่ข้างกายสังเกตดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เช่น
1.นอนกรนดังผิดปกติ2.มีการสะดุ้งตื่น หายใจเหนื่อยตอนกลางคืน3.นอนเยอะแต่ยังรู้สึกว่านอนไม่พอตลอดเวลา4.ตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่น5.รู้สึกอ่อนเพลียหลังตื่นนอนบ่อยๆ6.นั่งทำงานแล้วหลับบ่อยๆ7.คนที่เป็นโรคอ้วน หรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกิน 8.คนที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *