เฮ ศบค.ไฟเขียวถอดหน้ากากในที่โล่ง เปิดสถานบันเทิงได้ถึงตี 2 เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.

ศบค.ไฟเขียวถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่ง ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 พร้อมประกาศให้พื้นที่ 77 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียว ยกเลิกไทยแลนด์พาส มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป
วันนี้ (17 มิ.ย.) แหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เปิดเผยภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอยกเลิกหนังสือ ตม.6 ยกเลิกไทยแลนด์พาส ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกรอกไทยแลนด์พาสก่อนเข้าประเทศ และถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่ โดยเน้นว่าอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในที่โล่ง และนักกีฬาที่ออกกำลังกายสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป

ส่วนเรื่องวัคซีนจะให้ทางสายการบินเป็นผู้ตรวจแทน อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานให้บริการสมควรที่จะให้ใส่หน้ากากอนามัยต่อไป รวมถึงการจัดงาน เช่น คอนเสิร์ต ที่มีผู้ร่วมงานเกินกว่า 2,000 คน ให้ขออนุญาตก่อน และยังต้องสวมหน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ขยายระยะเวลาเปิดสถานบันเทิงไปถึงเวลา 02.00 น. ส่วนโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัยจากเดิมที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. นั้น ได้มีการปลดล็อกแล้ว โดยจะมีผลในวันที่ 1 ก.ค. เช่นกัน ขณะเดียวกันได้มีการประกาศให้พื้นที่ 77 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.