เปิดคำสั่งผู้ว่าฯกทม’ชัชชาติ’เซ็นแต่งตั้งพรวดเดียวโฆษกยันรองผู้ว่าฯ

1 มิ.ย. 2565 – นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งที่ 1245/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ราย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล, นายจักกพันธุ์ ผิวงาม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช และ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
และคำสั่งที่ 1246/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล เป็นประธานที่ปรึกษา, ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก, พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์, พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี, ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ, นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี, นายภาณุมาศ สุขอัมพร และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์
นอกจากนี้ยังลงนามในคำสั่งที่ 1247/2565 เรื่อง แต่งตั้ง นายภิมุข สิมะโรจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่ 1248/2565 แต่งตั้งให้ นายเอกวรัญญู อัมระปาล เป็นโฆษกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น คำสั่ง ณ วันที่ 1 มิ.ย.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.